From the category archives:

Kultūra

Prieš tris dienas, rugsėjo 22 dieną, šventėme 136-ąsias M.K.Čiurlionio gimimo metines. Tarptautinis M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkursas, kalbama, kad pats skaitlingiausias dalyviais ir aukščiausias kokybe; labai svarbi tarptautinė Čiurlioniui skirta mokslinė konferencija, gal net svariausias čiurlionistikos forumas, pritraukęs Čiurlionio meno tyrinėtojus iš 12 pasaulio šalių – nuostabūs reiškiniai, parodantys, kad pasinaudodami Čiurlionio šimtųjų mirties metinių galimybėmis, po truputį skleidžiame Čiurlionio šviesą pasaulyje.

Čia noriu pasidžiaugti kitais reiškiniais, kurie, mano įsitikinimu yra ne mažiau svarbūs, siekiant, kad Čiurlionio menas ir toliau mus domintų, trauktų, taptų gyva ir neatsiejama kultūrinės sąmonės dalimi.

Pirmoji dovana – Luko Barbier piešinys skirtas Čiurlioniui, ir savo amžiaus grupėje (7 metai) konkurse pripažintas geriausiuoju. Ne viena savivaldybė, meno mokykla, rengė panašius konkursus. O ir ekspozicinė erdvė prie įėjimo į traptautinės konferencijos salę buvo skirta jaunųjų dailininkų “čiurlioniškosioms improvizacijoms”. Galvoju, kad kuo anksčiau mūsų jaunieji pradės stengtis pajusti ir aktyviai interpretuoti Čiurlionio kūrybą, tuo daugiau, paveiktų Čiurlionio kūrybos galių, išaugs šviesių, mąstančių, kūrybingų žmonių. Tuo pačiu, tikiu, jie vėl ir vėl sugrįš prie Čiurlionio vis pasitikrinti – ką šis menas reiškia man šiandien.

Antrasis šiandieninis sveikinimas Čiurlioniui – muzikinis, iš jo gimtųjų Druskininkų. Penki džiazo muzikantai labai kūrybiškai prisilietė prie Čiurlionio muzikinio palikimo, atrasdami čia jiems artimas nuotaikas, jausmus, melodinius posūkius, o Čiurlionio muzikai suteikė labai įdomių netikėtų raiškos galimybių ir spalvų.

Visus sveikinu su Čiurlionio gimtadieniu! Džiaukimės tais nepaprastais stebuklais, kuriais jis mus visus taip dosniai apdovanojo!

{ 3 comments }

Rugpjūčio 31 dieną LMTA išsirinko naują rektorių. Pagal naująją reformą, rinko naujoji Taryba, sudaryta per pusę iš LMTA bei Švietimo ir Mokslo Ministerijos deleguotų narių. Buvau vienas iš trijų kandidatų. Rektoriumi netapau, bet kaip nors pralaimėjęs tikrai nesijaučiu. [click to continue…]

{ 10 comments }

Vos užvakar grįžome iš Airijos. Įsimylėjau truputį tą šalį, ypač Corką (airiškai miestas vadinasi Corcaith). Dėl žmonių, dėl nuotaikos. Yra ir viena specifinė priežąstis: Cork School of music. Tikra XXI amžiaus mokykla. Ir  architektūra, ir technologijomis, ir filosofija, ir dvasia. [click to continue…]

{ 7 comments }

Lietuvoje tęsiasi Čiurlionio metai. Kaip tik prieš kelias dienas man į rankas pateko Čiurlionio metinėms sukurti “čiurlioniški suvenyrai”. Nepagalvokite kad tai yra kokio nors vaikų darbščiųjų rankų būrelio darbeliai – ne. Tai, ką čia matote – valstybinis užsakymas, skirtas Lietuvos ambasadoms skleisti Čiurlionio dvasią pasaulyje, o taip pat ir skatinti susidomėjimą šiuo Lietuvos genijumi. Amerikiečiai tokiu atveju pakomentuotų: “Money well spent…” [click to continue…]

{ 10 comments }

Išaušo nauji metai. Aš dar vis “gyvenu” su Čiurlionio įrašais, todėl šis mano internetinis langas ir toliau retai naujienomis nušvinta. Jau visi kūriniai įrašyti, jau visos sesijos ir perklausytos, ir atrinkti naudotini variantai, persiųsta viskas mielam bičiuliui Giedriui. Dabar jau jis sėdi naktimis ir tęsia darbą, parsiunčia man sumontuotus variantus. Tada aš ir Sonata klausomės, tariamės, jei kas ne taip atrodo – vėl persiunčiame taisytinus variantus… Šiandien atrodo, kad procesas- begalinis, bet vis tiek baigsis, ir turės būti pabaigtas pakankamai greitai. Dar ir prie tekstų ir prie dizaino-maketavimo prisiliečiu. Žodžiu – pilnos rankos ir galva Čiurlionio. [click to continue…]

{ 0 comments }

Atsitiko keistas dalykas: mintis apie vieną galimą tekstą apsigyveno galvoje, ir neleidžia nieko kito rašyti, kol nebus parašyta. O nepasirašo, todėl ir nėra naujo įrašo jau visą mėnesį. Tas tekstas neturėjo būti nei labai svarbus, nei koks nors be galo prasmingas. Bet turiu jį parašyti. [click to continue…]

{ 2 comments }

Šiandien vakarieniaudami per Gala kažkodėl pradėjome žiūrėti visus Eurovizijos konkursantus – gal dėl to, kad ketvirtadienis, gal, kad grįžome iš labai gražaus vakaro, kuriame ir koncertavome, o tuo pačiu ir nebenorėjome jau niekaip šiandienos “pripildyti kultūriniais patyrimais”. Taigi. Turiu prisipažinti, ir net, kaip tikras lietuvis, padaryti tokią kaip ir išpažintį. Jau lietuviškame finale man  InCulto labiausiai patiko (nors ir mačiau, prisipažinsiu, tą finalą labai fragmentiškai…), ir, nors ir visai nežinau, ką mąstė Vytautas Juozapaitis – mano mielas draugas ir bičiulis – nesutinku su jo kažkurioje laidoje išsakyta nuomone. O dabar, pamatęs daugumą kitų šalių dainų, trumpai pasakysiu taip:

I AM PROUD TO BE AN EAST EUROPEAN AND FUNK IT UP.

Klipas, kurį (patys Inculto?) susuko prisistatymui, mano supratimu, yra LAIMĖTOJAS, kaip ir daina visoje EUROVIZIJOJE. Nepamačiau kitos TOKIOS TIKROS IR JAUDINANČIOS DAINOS iš visų pateiktų konkursui. Pažiūrėkite jį: (http://www.eurovision.tv/page/multimedia/videos?id=11193)

Man buvo tikrai nuostabu matyti, kaip viskas tiesiai į tašką sudėliota: kiekvienas veidas, kiekvienas personažas, kiekvienas judesys!!! Dižiausia pagarba Jurgiui Didžiuliui, ir kitiems prisidėjusiems. Pasijutau jau nugalėjęs Eurovizijoje: nepamačiau nieko geresnio ir įdomesnio už juos (už mus?). Mano skoniui – airiai gražią dainą pasiūlė, dar bosnai-hercogoviniečiai, o visi kiti – kopijos jau daug kartų matytų dalykų, net jei jų ir nestebi ir neseki (turiu prisipažinti – ne visus ir ne visai įdėmiai žiūrėjau). Ir dar pagalvojau: pastaruosius 5-6 metus, kada bent kiek sekiau konkursą (dalinai, ne visas pilnai, ne visada tiesiogiai), visada laimėdavo kas nors vis dėl to autentiško ir naujo: juodai-balti estai; metaliniai suomiai; stepių energiją parodžiusi ukrainietė; nusirengusi latvė; rusai su pačiūžomis (kaip skambėjo daina – neatsimenu, bet buvo tikrai smagu, kada Pliuščenko Lietuvoje viename iš Ledo pasirodymų buvo pristatytas kaip “Eurovizijos nugalėtojas”, užmirštant jo olimpinius, pasaulinius ir europinius čiuožimo pasiekimus…). Tad gal šį kartą mes? Laikykimės. Veikiausiai, 2011 turėsime rengti EUROVIZIJOS konkursą…

{ 4 comments }

Šiandien staiga sprogo pavasaris, o aš vaikštau mintyse bendraudamas su vienu draugu, kuris apleido mus lygiai prieš metus, kovo 19. Michailas buvo beveik nepastebimas ir tylus žmogus prigludęs filharmonijoje ar operos teatre prie dideliausio foto objektyvo koncerto ar operos metu. Bet tikrasis jo magiškasis pasaulis buvo baletas: stebuklas toje paprasta akimi beveik nepastebimoje erdvėje tarp judesio ir mažo šviesos pluoštelio… Tai, ką Michailas galėjo išgauti iš mažiausios šviesos kruopelės ir judesio poetikos žino kiekvienas, matęs jo darbus, o aš pats asmeniškai nuo pasimatymo su jo darbais nebegalvoju apie fotomeną kaip apie statišką raišką.

Prieš pora metų paprašiau jo “išfotografuoti” mūsų statomą spektakli “Pero Giunto sugrįžimas”. Michailas atėjo sutartą dieną, kaip visada tylus, pasiklausė, kur pagrindinis veiksmas scenoje – parodžiau. Pasistatė žodžio netaręs trikojį salės gale. Paminėjau jam, kad šviesos spektaklyje labai minimaliai. Atsakė – nesvarbu. Paklausiau, gal stabdyti veiksmą, kad jam patogiau būtų – nereikia, pasakė, viskas gerai. Kitą dieną iš filharmonijos pasiėmiau diskelį su nuoraukom – Michailas jau buvo išskridęs į Švediją į savo parodos atidarymą. Puikiai pajausta ir perteikta mūsų spektaklio tamsi plastika, lėlių chrakteristikos. Prabėgo beveik pusė metų, kol pagaliau susitikom po to – o kalbėjomės, tarsi vakar būtų matęs spektaklį: gyvos detalės, nuotaika, įspūdis… Sakė, jam spektaklis patikęs.

Kada pirmą kartą susitikau su Michailu filharmonijoje, veikiausiai 2001 pradžioje, mūsų pokalbis netikėtai (veikiausiai tik man…) pasuko apie kažkokius mažai kam žinomus Rusijos istorijos aspektus. Kalbėjomės, Michailas į tarpus įterpdavo eilutes iš Arsenijaus Tarkovskio poezijos. Kitais kartais buvo kitų poetų tekstai, kitos temos, bet jo ryšys su rusų kultūra ir istorija buvo nepralenkiamas – ir dvasingmu, ir išmanymu, ir pagarba…

2004 vežėme Čiurlionio kūrybos progamą į Rusiją, tą kartą, regis, į Kazanę. Apsižiūrėjau, kad tarp mano turimų literatūrinių Čiulionio tekstų vertimų nebuvo “Psalmės” rusiško varianto – “anais” laikais šis tekstas nebuvo laisvai skaitomas. Paskambinau Michailui. Kiek padvejojęs ar sugebės išversti, paprašė permesti jam lietuvišką tekstą. Po kelių dienų skambina: “ Rokai, akivaizdu, kad čia biblijinio stiliaus tekstas. Aš turiu tris rusiškus biblijos vertimus: vienas dabartinės kalbos, antras – devyniolikto amžiaus vidurio, trečias – sidabro amžiaus laikų. Manau, kad geriausiai būtų versti pagal sidabro amžiaus stilistiką, kaip tu galvotum?” Džiugiai sutikau, dar po savaitės gavau Michailo vertimą. Nuo to laiko iki dabar visuose rusiškuose Čiurlionio kūrybos pristatymuose skaitome Michailo Raškovskio verstą psalmę.

Toks buvo Michailas. Paskutinį kartą atsisveikinau su juo baltojoje cerkvėje prie Užupio – Prečistenskaja Katedroje. Kartais vis pagalvoju apie jį, pajuntu jo buvimą kažkur greta, o būnant operoje ar filharmonijoje kartais staiga pajuntu, kaip labai trūksta pojūčio, kad kažkur salės glumoje, arba prie užkulisių prie didelio objektyvo stovi prigludęs Michailas ir laukia momento kada vėl užfiksuos dvasios kvėptelėjimą ir išsaugos ateičiai jos grakštų trapumą. Ačiū Michailai.

Pabaigai, Michailo versta Čiurlionio psalmė.

П С А Л О М

Господи! Молю тебя: озари путь мой, ибо сокрыт он от меня.

Возглавил я шествие наше, и знаю, что другие тоже пойдут за мной – лишь бы не путями окольными.

Тёмными лесами блуждали мы, миновали долины и поля возделанные, и было шествие наше длиною в вечность.

На берег речной вышли мы, а конец шествия только показался из темного бора.

– Река! – воскликнули мы. И те, кто рядом был, вторили нам: Река! Река!

А кто в поле был, кричали: поле, поле, поле!

В конце же идущие говорили: в лесу мы, и удивительно нам, что передние кричат: «поле, поле!», «река, река!».

– Лесом мы идем, – так говорили они, ибо не знали, что находятся конце шествия.

Ныне же, Господи, все более тяжек путь мой.

Предо мной – высочайшие вершины, голые скалы и бездны. Это красиво. Это – бесконечно красиво. Но не знаю дороги, и боязно мне. О нет, не за себя – ведь иду я, а вслед за мной уже идут другие. Господи, они за мной идут, все шествие – длинное, длинное! Один за другим – через долину и долгим речным берегом, и через поле большое, возделанное, тихое, а конец этого шествия в лесу скрывается, и шествию конца нет. Где истина, Господи? Иду, иду.

Ты явил передо мной чудеса свои – на розоватых вершинах гор, на зеленовато-серых скалах, прекрасных, как замки очарованных королевичей.

Те, кто ближе, видят ясно, те же, кто у реки или в поле – они-то когда узрят эти чудеса Твои? Или те, кто из лесу еще не вышли? Жаль мне их, Господи! Нескоро узрят они чудеса Твои, что Ты так щедро рассыпаешь вокруг.

Долог ли будет ещё наш путь, Господи? Или Ты велишь не вопрошать об этом?

Но куда идем мы, Господи? Где конец этому пути?

{ 3 comments }

IR pavadinimas eilėraščio ne mano, ir pats eilėraštis visai ne mano. Tai puikaus pianisto ir neeilinio mąstytojo apie įvairiausius gyvenimo klausimus, ypač muzikinius, Alfredo Brendelio kūryba. Tikiuosi, jis per daug ant manęs nesupyks. Pasidžiaukite.

Rokas

One finger too many

There was a pianist
who developed
a third index finger
not to play the piano with
though it sometimes did intervene
discreetly
in tricky passages
but to point things out
when both hands were busy
Once in a while
the finger shot from his nose
to expose an obstinate cougher in the hall
or emerged from beneath his tailcoat
beckoning a lady in the third row
In complicated fugues
you saw it rise to its full height
from under his shirt collar
indicating the theme in retrograde
Occasionally
when the harmony got muddled
it even turned against its owner
repeatedly knocking its knuckle on his cranium
Whatever it wished to complain about
remained a mystery
for clearly the pianist was doing his best
and the audience
at such moments
held its breath
When subsequently
the finger disappeared
into the pianist’s left upper pocket
one could sense
in the hall
a certain relief
The man with the videocamera
who had managed to record the scene
nodded off
and the critic
eager to retain the exact wording
wrote down the title of his piece
One finger too many.

Ir čia mano bandymas išversti poetinį tekstą:

Vienu pirštu per daug

Kartą pianistas
išlavino
trečią smilių
ne tam kad juo grotų
nors šis kartais ir įsiterpdavo
nežymiai
painiuose pasažuose
bet kad išskirtų kai kuriuos dalykus
kai abi rankos būdavo užimtos

Kartkartėm
smilius strykteldavo tiesiai nuo nosies
pritildyti salėje ramybę trikdančio kosulio
ar išlįsdavo iš po frako skvernų
sudrausmint damą trečioje eilėje
sudėtingose fugose
matydavai jį visu ūgiu
styrantį iš po apykaklės
rodantį temą retrograde

O kartais
kai harmonija tapdavo murzina
pirštas net pakildavo prieš pianistą
įkyriai barbendamas krumpliu per paklaušį

Kuo buvo jis nepatenkintas
likdavo paslapty
kadangi pianistas tikrai stengės iš paskutiniųjų
ir klausytojai
tokiais atvejais
sulaikydavo kvepavimą
kol pagaliau
smilius pranykdavo
viršutinėje pianisto kišenėje
salėje
nuvilnydavo
atodūsio bangą

Vyras su video kamera
filmavęs tą sceną
supratingai linktelėjo
o kritikas
pasiryžęs išsaugoti tikslius žodžius
skubiai užsirašė pavadinimą
vienu pirštu per daug

Alfred Brendel

{ 0 comments }

Savo autobiografinėje knygoje (“The Magic Lantern”) didysis Ingmaras Berbmanas rašo taip (p.35):

“For that matter, artists who are clever with words are a hazard. Suddenly their speculations happen to become fashionable and that can be disastrous. Igor Stravinsky loved expressing himself. he wrote a good deal on interpretation. As he bore a volcano within him, he urged restrain. Mediocrities read him and nodded in agreement, so people without even the slightest vestige of a volcano within them raised their batons and observed restrain, while Stravinsky himself, who never practiced what he preached, conducted his own Apollon Musagete as if it were Tchaikovsky. We who had heard him listened and were astonished.”

{ 0 comments }